Privacy verklaring

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Hoe gaan wij om met informatie?

Wij beperken ons tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw bestelling en voor de communicatie met u als klant. Wij zullen deze gegevens niet voor promotionele activiteiten gebruiken en niet aan derden verstrekken. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Door middel van een schriftelijk verzoek kunt u uw persoonlijke gegevens altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden.

Beveiliging

Wij zullen zorg dragen voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot deze gegevens hebben uitsluitend die personen die hiertoe door de directie van Van Aarle Kozijnen B.V. zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Cookiewet / Telecomwet

Sinds juni 2012 is de nieuwe Telecomwet van kracht en zijn wij verplicht om u te informeren over cookies die via deze website op uw systeem geplaatst worden. Tijdens het gebruik van deze website worden uitsluitend functionele-cookies geplaatst. Er worden geen tracking-cookies geplaatst om uw surfgedrag te monitoren.

EDR

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.